TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no