TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no