TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no