TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no