TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no