TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no