TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed

TittelTvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2009
ForfattereNorby, EE
Series TitleJuridiske fakultet.
InstitusjonUniversitetet i Oslo
ByDUO: digitale utgivelser ved UIO.
Type of WorkMaster
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/22311
EtikettEtikk

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no