Formålet med TvangsPub er å  presentere litteratur og prosjekter om tvang i det psykiske helsevernet. Ved å forenkle tilgangen til litteratur ønsker TvangsForsk å stimulere til forskning og kunnskapsutvikling innenfor tvangsfeltet. TvangsPub inneholder både faglitteratur, artikler, offentlige dokumenter, statistikk, doktor- og mastergrader. I tillegg fører vi oversikt over tidligere og pågående forskningsprosjekter.

På sikt er målet at TvangsPub skal gi en tilnærmet fullstendig oversikt over faglitteratur som tar utgangspunkt i norske data om tvang, samt annen relevant litteratur innenfor tvangsfeltet. Vi gjør oppmerksom på at databasen fortsatt er under utvikling.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no