Forfattere År Tittel
Beinset, A.G. 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Bjørngaard, J.H.; Ruud, T.; Garratt, A.; Hatling, T. 2007 Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.
Bremnes, R.; Jensberg, H. 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
Christensen, T.B.; Onstad, S. 2003 Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Ekeberg, Ø. 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
Folkehelseinstituttet, F.H.I. 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
Færden, A. 2001 Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter
Gabrielsen, G.H. 2012 Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv
Gamme, W.I. 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Hatling, T. 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011
Helsedirektoratet, 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet, 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet, 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Husum, T.L. 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no