Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Norvoll, R. 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Ahmad, M. 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
Olaisen, S.; Østmo, A.M. 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Ramdal, S.C.S. 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Lorem, G.F.; Hem, M.H.; Molewijk, B. 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Terkelsen, T.B. 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Stokmo, H.; Ness, O.; Bor, M.; Sommer, M. 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Beinset, A.G. 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
Joakimsen, K.Voll; Kristiansen, I.Julie 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Tranøy, J. 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus
Høyer, G. 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
Bremnes, R.; Jensberg, H. 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
Myklebust, L.; Sorgaard, K.; Wynn, R. 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Sandvoll, A.Vattekar 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
Lorem, G.F.; Frafjord, J.S.; Steffensen, M.; wang, C.E.A. 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Lorem, G.F.; Frafjord, J.S.; Steffensen, M.; wang, C.E.A. 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no