Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Norvoll, R. 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Olaisen, S.; Østmo, A.M. 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Ramdal, S.C.S. 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Lorem, G.F.; Hem, M.H.; Molewijk, B. 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Terkelsen, T.B. 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Stokmo, H.; Ness, O.; Bor, M.; Sommer, M. 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Beinset, A.G. 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
Tranøy, J. 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus
Høyer, G. 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
Bremnes, R.; Jensberg, H. 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
Myklebust, L.; Sorgaard, K.; Wynn, R. 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Lorem, G.F.; Frafjord, J.S.; Steffensen, M.; wang, C.E.A. 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Lorem, G.F.; Frafjord, J.S.; Steffensen, M.; wang, C.E.A. 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Svindseth, M.F.; Nøttestad, J.A.; Wallin, J.; Roaldset, J.O.; Dahl, A.A. 2008 Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology
Nyttingnes, O.; Husum, T.L. 2011 Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.
Høyer, G. 2000 On the justification for civil commitment
Bjørngaard, J.H.; Ruud, T.; Garratt, A.; Hatling, T. 2007 Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.
Wynn, R.; Myklebust, L.H. 2006 Patients' Satisfaction and Self-Rated Improvement Following Coercive Interventions
Svindseth, M.F.; Dahl, A.A.; Hatling, T. 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no