Forfattere År Tittel
Horn, K.; Martinsen, E.W. 2007 Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
Hustad, B. 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Auestad, B.; Joa, I.; Johanessen, J.O.; Ruud, T. 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Brønnick, K.; Joa, I.; Johannessen, J.O.; Ruud, T. 2017 Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Høyer, G. 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
Høyer, G. 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land
Høyer, G. 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
Iversen, V.; Morken, G. 2004 Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.; Grønli, O.K. 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2009 Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?
Iversen, V.Cabral; Berg, J.E.; Småvik, R.; Vaaler, A.Einar 2011 Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
Jensen, E.U. 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Joa, I.; Hustoft, K.; Anda, L.G.; Brønnick, K.; Nielssen, O.; Johannessen, J.O.; Langeveld, J.H. 2017 Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway
Joakimsen, K.Voll; Kristiansen, I.Julie 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Johansen, I.Hjulstad; Mellesdal, L.Solrunn; Jørgensen, H.A.; Hunskaar, S. 2012 Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study
Johansen, A.R. 2009 Omsorg under rammen av tvang
Johnsen, L.; Øysæd, H.; Børnes, K.; Moe, T.J.; Haavik, J. 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
Karagøz, E.Margrete N. 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no