Forfattere År Tittel
Kjellin, L.; Høyer, G.; Engberg, M.; Kaltiala-Heino, R.; Sigurjónsdóttir, M. 2006 Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries
Kjærvik, T. 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Lorem, G.F.; Hem, M.H.; Molewijk, B. 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Mantila, H.Christine; Johnson, T.; Nyttingnes, O.; Hammer, J. 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Mattson, Å.L.; Binder, P.E. 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
Molewijk, B.; Kok, A.; Husum, T.; Pedersen, R.; Aasland, O. 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
Molnes, B.Marius G. 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
Morken, G.; Widen, J.H.; Grawe, R.W. 2008 Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia
Myklebust, L.H.; Sørgaard, K.; Røtvold, K.; Wynn, R. 2012 Factors of importance to involuntary admission
Myklebust, L.H.; Sørgaard, K.; Wynn, R. 2017 How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
Ness, E.; Steen, O.; Reichelt, J.G.; Walby, F.A. 2016 Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt
Norum, J.; Bjerke, F.E.; Nybrodahl, I.; Olsen, A. 2012 Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study
Norum, J.; Olsen, A.; Nybrodahl, I.; Sørgaard, K.W. 2012 Compulsory and voluntary admission in psychiatric hospitals in northern Norway 2009–2010. A national registry-based analysis
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Nyttingnes, O. 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
Nyttingnes, O. 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
Opjordsmoen, S.; Friis, S.; Melle, I.; Haahr, U.; Johannessen, J.O.; Larsen, T.K.; Røssberg, J.Ivar; Rund, B.Rishovd; Simonsen, E.; Vaglum, P.; McGlashan, T.H. 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
Opsal, A. 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no