TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Tvangsinnleggelse. Tvungen observasjon og innleggelse

Forfattere År Tittel
Myklebust, L.H.; Sørgaard, K.; Wynn, R. 2017 How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
Ness, E.; Steen, O.; Reichelt, J.G.; Walby, F.A. 2016 Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt
Norum, J.; Bjerke, F.E.; Nybrodahl, I.; Olsen, A. 2012 Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study
Norum, J.; Olsen, A.; Nybrodahl, I.; Sørgaard, K.W. 2012 Compulsory and voluntary admission in psychiatric hospitals in northern Norway 2009–2010. A national registry-based analysis
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Nyttingnes, O. 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
Nyttingnes, O. 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
Opjordsmoen, S.; Friis, S.; Melle, I.; Haahr, U.; Johannessen, J.O.; Larsen, T.K.; Røssberg, J.Ivar; Rund, B.Rishovd; Simonsen, E.; Vaglum, P.; McGlashan, T.H. 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
Opsal, A. 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
Opsal, A.; Kristensen, Ø.; Ruud, T.; Larsen, T.K.; Grawe, R.W.; Clausen, T. 2011 Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
Opsal, A.; Kristensen, Ø.; Vederhus, J.K.; Clausen, T. 2016 Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
Pasareanu, A.R.; Vederhus, J.K.; Opsal, A.; Kristensen, Ø.; Clausen, T. 2017 Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions
Pedersen, K.L. 2008 Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon
Risa, H. 2005 Tvingende nødvendig?
Roaldset, J.Olav; Bjørkly, S. 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
Robak, O.H. 1997 Tvangsinnleggelser i psykiatrien
Rotvold, K.; Wynn, R. 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
Rø, M. 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
Røtvold, K.; Wynn, R. 2017 How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
Røtvold, K.; Wynn, R. 2016 Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no