Forfattere År Tittel
Skorpen, F.; Thorsen, A.A.; Forsberg, C.; Rehnsfeldt, A.W. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Steenfeldt-Foss, H.H. 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
Storli, E. 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Sture, H.E. 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
Støvind, H. 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
Svindseth, M.F.; Nøttestad, J.A.; Dahl, A.A. 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
Svindseth, M.F. 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
Sørgaard, K.W.; Rezvy, G.; Bugdanov, A.; Sørlie, T.; Bratlid, T. 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway
Sørgaard, K.W. 2007 Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment
Terkelsen, T.B.; Larsen, I.B. 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
Terkelsen, T.B. 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Thorvik, A. 2012 Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet
Tøgersen, K.; Bjerke, E.; Gjelstad, K.; Ruud, T. 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
Tørrissen, T. 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
Ugstad, K.N. 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
Valenti, E.; Banks, C.; Calcedo-Barba, A.; Bensimon, C.; Hoffmann, K.M.; Pelto-Piri, V.; Jurin, T.; Mendoza, O.; Mundt, A.; Rugkåsa, J.; Tubini, J.; Priebe, S. 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Wynn, R.; Røtvold, K. 2015 Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment
Wynn, R. 2018 Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
Wynn, R.; Myklebust, L.H.; Bratlid, T. 2007 Attitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
Wynn, R.; Myklebust, L.H.; Bratlid, T. 2007 Psychologists and coercion: Decisions regarding involuntary psychiatric admission and treatment in a group of Norwegian psychologists

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no