TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Tvangsmidler og skjerming

Forfattere År Tittel
Helsedirektoratet, 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet, 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet, 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Holte, J.S. 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
Holtskog, T.E. 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
Husum, T.L. 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Husum, T.L.; Finset, A.; Ruud, T. 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Jensen, E.U. 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
Knutzen, M.; Sandvik, L.; Hauff, E.; Opjordsmoen, S.; Friis, S. 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry
Knutzen, M. 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
Knutzen, M. 2001 Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no