Forfattere År Tittel
Knutzen, M.; m.fl., 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
Knutzen, M.; Sandvik, L.; Hauff, E.; Opjordsmoen, S.; Friis, S. 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry
Koleib, H. 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
Larsen, I.B.; Terkelsen, T.B. 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
Larsen, Ø. 2002 Kulturelt akseptabel tvang
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Nerås, I.K. 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Nissen, T.; Rørvik, P.; Haugslett, L.; Wynn, R. 2013 Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient
Norvoll, R. 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Norvoll, R. 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Norvoll, R.; Hatling, T.; G.Hem, K. 2008 Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet ”Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus” (BAT)
Norvoll, R.; Pedersen, R. 2016 Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective
Norvoll, R.; Ruud, T.; Hynnekleiv, T. 2015 Skjerming i akuttpsykiatrien
Olaisen, S.; Østmo, A.M. 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Pawlica, A.C. 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
SIFER, 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
Singh, G.S. 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
Svindseth, M.F. 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units

Pågående prosjekter

For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no