Eksporter 495 resultater:
Filtre: Filter is   [Slett Alle Filtre]
2022
E. W. Haugom, Stensrud, B., Beston, G., Ruud, T., og Landheim, A. S., «Experiences of shared decision making among patients with psychotic disorders in Norway: a qualitative study», BMC Psychiatry, bd. 17, nr. 22, 2022.
T. - L. Jansen, Danbolt, L. Johan, Hanssen, I., og Hem, M. H., «How may cultural and political ideals cause moral distress in acute psychiatry? A qualitative study», BMJ Psychiatry, bd. 23, nr. 22, 2022.
G. Høyer, Nyttingnes, O., Rugkåsa, J., Sharashova, E., Simonsen, T. Breines, Høye, A., og Riley, H., «Impact of introducing capacity-based mental health legislation on the use of community treatment orders in Norway: case registry study», BJPsych Open, bd. 8, nr. 1, 2022.
N. C. Wergeland, Fause, Å., Weber, A. Karine, Fause, A. Beatrix Os, og Riley, H., «Increased autonomy with capacity‑based mental health legislation in Norway: a qualitative study of patient experiences of having come off a community treatment order», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 7, nr. 22, 2022.
N. Kunøe, Nussle, H. Martin, og Indregard, A. - M., «Protocol for the Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS): a pragmatic randomised controlled trial to compare safety and coercion between open-door policy and usual-care services in acute psychiatric inpatients», BMJ open, bd. 16, nr. 12, 2022.
I. Wormdahl, Hatling, T., Husum, T. L., Kjus, S., Rugkåsa, J., Brodersen, D., Christensen, S. Dahl, Nyborg, P. Sundt, Skolseng, T. Borch, Ødegård, E. Irene, Andersen, A. Margrethe, Gundersen, E., og Rise, M. B., «The ReCoN intervention: a co-created comprehensive intervention for primary mental health care aiming to prevent involuntary admissions», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 22, 2022.
2021
J. Dahlberg, Øverstad, S., Dahl, V., og Coman, A., «Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 77, 2021.
A. Lillelien, Strand, J., Vik, I. Hilde, Haugen, T. Wallin, og Hammer, J., «Basal eksponeringsterapi hjelper pasienter med alvorlige psykiske lidelser», Sykepleien, bd. 109, 2021.
I. Storm Røsaasen, «Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa». UiO, Det medisinske fakultet, Oslo, 2021.
A. Lauveng og Skuterud, A., «Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2021.
K. Øyangen, «Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern». NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2021.
P. S. J. Jardim, Borge, T. C., Dahm, K. T., Müller, A. E., og Hval, G., «Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling», Folkehelseinstituttet - FHI, Oslo, 2021.
R. Hernes, «En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer i fra arbeid i norsk sikkerhetspsykiatri». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, 2021.
O. Martine Leirvik, «En undersøkelse av hvordan psykiatriske pasienter ønsker å bli ivaretatt gjennom bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern En litteraturstudie basert på pasienters egne erfaringer, hentet fra nyere forskning». NTNU, Institutt for psykisk helse, 2021.
V. Kristine V. Dahl, «Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2021.
O. Trygve Polden, «Hvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, 2021.
O. Nyttingnes og Rugkåsa, J., «The Introduction of Medication-Free Mental Health Services in Norway: An Analysis of the Framing and Impact of Arguments From Different Standpoints», Frontiers in Psychiatry, 2021.
T. Ruud, Haugom, E. Woldsengen, Pincus, H. Alan, og Hynnekleiv, T., «Measuring Seclusion in Psychiatric Intensive Care: Development and Measurement Properties of the Clinical Seclusion Checklist», Frontiers in Psychiatry, 2021.
T. Hofstad, Rugkåsa, J., Ose, S. O., Nyttingnes, O., og Husum, T. L., «Measuring the level of compulsory hospitalisation in mental health care: The performance of different measures across areas and over time», Int J Methods Psychiatr Res, 2021.
L. Håvard Bakke, «Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2021.
S. Rørtveit, «Nødrett i psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2021.
G. Miranda og Lind, M. Gabrielle, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2021.
H. Ø. Gundersen og Litschi, M., «Politi og ambulanse – samhandling ved tvangsinnleggelse: En teoretisk oppgave». Politihøgskolen, 2021.
U. E. Hammervold, Norvoll, R., og Sagvaag, H., «Post-incident reviews after restraints—Potential and pitfalls. Patients’ experiences and considerations», Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2021.
Å. Sørflaten, «Rettslig grunnlag for bruk av tvang i etableringsfasen for tvungent psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no