Eksporter 436 resultater:
Filtre: Filter is   [Slett Alle Filtre]
2019
E. Marie Bleikelia, Haugen, C. Hagen, Svingen, N. Madelene B., og Ulvestad, I., «Forebygging i akuttpsykiatrien». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, Gjøvik, 2019.
B. Guddal, Gustad, K. Espegren, Sikveland, H., Stabursvik, J., og Årvik, M. Dahl, «Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål». UiO, Institutt for helse og samfunn, Oslo, 2019.
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978», History of Psychiatry, bd. 30, nr. 4, 2019.
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2019.
T. Ruud, Rognaldsen, M., Haugom, E. Woldsengen, og Hynnekleiv, T., «Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern», Akuttnettverket.no, 2019.
M. Prytz og Harkestad, K., «"It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment», Ann Gen Psychiatry, nr. 18:9, 2019.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017». Helsedirektoratet, 2019.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018». Helsedirektoratet, 2019.
A. Vattekar Sandvoll, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2019.
A. Syse, Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?, 1. utg. Oslo: Fagbokforlaget, 2019, s. 514.
E. Andrea H Kvistad, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2019.
E. Andrea Kvi Hustad, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2019.
H. Riley, Sharashova, E., Rugkåsa, J., Nyttingnes, O., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, Løvsletten, M., Lau, B., og Høyer, G., «Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study», BJPsych Open, nr. Sep; 5(5): e75, 2019.
U. E. Hammervold, Norvoll, R., Aas, R. W., og Sagvaag, H., «Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 19, nr. 235, 2019.
T. E. Johansen og Helliesen, K. H., «Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse», Oslo Met, Bachelor paramedic, Oslo, 2019.
O. Hanssen, «Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7». UiT, juridisk fakultet, Tromsø, 2019.
A. Opsal, Kristensen, Ø., og Clausen, T., «Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders», Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, bd. 14, 2019.
A. Syse, Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess, 1. utg. Oslo: Institutt for offentlig rett, UiO, 2019.
C. Ingeborg Tingulstad, «Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
R. Bremnes, «Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017». Helsedirektoratet, 2019.
I. Cecilie Ho Sem og Hansen, O. Vestby, «Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3». Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
H. Christine Mantila, Johnson, T., Nyttingnes, O., og Hammer, J., «Utforsket pasienters opplevelse av tvang». 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no