Eksporter 435 resultater:
Filtre: Filter is   [Slett Alle Filtre]
2016
M. Veland og Jacob, A., «Bruker mindre tvang», Sykepleien, 2016.
J. A. Eriksen, «Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
B. Stensrud, Hoyer, G., Beston, G., Granerud, A., og Landheim, A. S., «"Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders», Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 2016.
I. Syse, Førde, R., og Pedersen, R., «Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience», Clinical Ethics, bd. 11, 2016.
K. Drivenes, Bergan, S., og Sæther, O., «Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care», European Journal for Person centered healthcare, bd. 38, 2016.
M. Ahmad, «Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
M. Ahmad, «Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang», Det medisinke fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
M. Oldernes, «"Elektrosjokk på vaklende grunnlag" - en vurdering og gjennomgang av det rettslige grunnlaget for gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling i strid med psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
E. Legernes, «En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse», Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
M. H. Hem, Gjerberg, E., Husum, T. L., og Pedersen, R., «Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review», Nursing Ethics, 2016.
I. S. Engerdahl, Moljewijk, A., og Pedersen, R., «Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis», Tidsskrift for Norsk psykologforeningTidsskrift for Norsk psykologforening, bd. 53, s. 102-110, 2016.
B. Stensrud, «Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study», Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge, 2016.
R. Norvoll og Pedersen, R., «Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective», Social Science & Medicine, bd. 156, s. 204-211, 2016.
N. L. D. Fuglseth, Gjestad, R., Mellesdal, L. Solrunn, Hunskaar, S., Ødegaard, K. Joachim, og Johansen, I. Hjulstad, «Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals», Acta Psychiatrica Scandinavia, s. 1-9, 2016.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations», Nursing Ethics, 2016.
H. Vedum, «Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
G. Høyer, «Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren». Tidsskrift for Den norske legeforening, 2016.
H. Clausen, Ruud, T., Odden, S., Benth, J. Š., Heiervang, K. Sverdvik, Stuen, H. Kilen, Killaspy, H., Drake, R. E., og Landheim, A., «Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study», BMC Psychiatry, bd. 16, 2016.
D. Bjørgen, Norvoll, R., og Husum, T. L., «Hvordan forebygge tvang?», PsykologtidsskriftetPsykologtidsskriftet. 2016.
A. R. Pasareanu, Vederhus, J. - K., Opsal, A., Kristensen, Ø., og Clausen, T., «Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients», BMC Health Services Research 2016, 2016.
K. Røtvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 10, 2016.
G. Høyer, «Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning». 2016.
R. Førde, Norvoll, R., Hem, M. H., og Pedersen, R., «Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion», BMC Medical EthicsBMC Medical Ethics, bd. 17, 2016.
G. M. Bjerkan, «Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
B. Bø, Ottesen, Ø. H., Gjestad, R., Jørgensen, H. A., Kroken, R. A., Løberg, E. - M., og Johnsen, E., «Patient satisfaction after acute admission for psychosis», Nordic Journal of Psychiatry, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no