Eksporter 436 resultater:
Filtre: Filter is   [Slett Alle Filtre]
2013
V. D. Haugen, «Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2013.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012». 2013.
T. Hatling, Bruk av tvang i psykiske helsetjenester. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. : Gyldendal Akademisk, 2013.
E. Aase Grytten, «Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern». UiO, Oslo, 2013.
J. O. Roaldset, Hartvig, P., og Bjørkly, S., «Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?», Psychiatry Research, 2013.
M. Knutzen, Bjørkly, S., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Mjøsund, N. H., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards», Psychiatry Research, 2013.
I. B. Larsen og Terkelsen, T. B., «Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff», Nursing Ethics, 2013.
R. R. Diseth, «Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry», Universitetet i Oslo, DUO, 2013.
G. H. Kristiansen, Rydheim, S. H., og (red.), E. M. T., «Drøm i våken tilstand», Abstrakt forlag, 2013.
N. Aakre Blaasvær, «Etablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2013.
S. C. S. Ramdal, «Gjennom underkastelse mot selvstendighet». Københavns Universitet, 2013.
A. Opsal, «Involuntarily admitted patients with substance use disorders», UiO, 2013.
O. Sæther, Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.), Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helse: Portal forlag, 2013.
G. F. Lorem, Frafjord, J. S., Steffensen, M., og wang, C. E. A., «Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs», Nursing Ethics, bd. 1, 2013.
M. F. Svindseth, Nøttestad, J. A., og Dahl, A. A., «Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology», BMC PsychiatryBMC Psychiatry, bd. 13, 2013.
T. Nissen, Rørvik, P., Haugslett, L., og Wynn, R., «Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient», Journal of Forensic Sciences, 2013.
«Politisk plattform for psykisk helse og rus». Norsk sykepleierforbund, 2013.
K. Hustoft, Larsen, T. K., Auestad, B., Joa, I., Johanessen, J. O., og Ruud, T., «Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 36, 2013.
C. Øye og Norvoll, R., Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.: Gyldendal Akademisk, 2013.
K. W. Sørgaard, Rezvy, G., Bugdanov, A., Sørlie, T., og Bratlid, T., «Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway», International Journal of Mental Health Systems, bd. 7, 2013.
Pingvinen, «Tvang i hjemmet», 2013.
K. Ø. Stavenes, «Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4». Universitetet i Bergen, 2013.
M. Knutzen, «Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?», Universitetet i Oslo, 2013.
K. N. Ugstad, «Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study». Universitetet i Oslo, 2013.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no