Authors Year of Publication Tittel
R. Bremnes; H. Skui 2020 Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018
R. Bremnes 2019 Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017
P.B. Pedersen; W.D. Eide 2018 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016
F.H.I. Folkehelseinstituttet 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
2017 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt
Helsedirektoratet 2016 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014
2015 Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
P.D. Pedersen; V. Hellevik; H. Skui 2015 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2015
2014 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
S.O. Ose; I. Pettersen 2014 Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012
2014 NOU: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
Helsedirektoratet 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
2013 Politisk plattform for psykisk helse og rus
2012 Bedre kvalitet - økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)
Helsedirektoratet 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
2012 Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer
A.T. Andersen; M. Dramsdahl; E.A. Haugen; J. Johannessen; U. Loftesnes; G. Olsen; I. Bua; M.B. Fosse 2012 Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern
Helsedirektoratet 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
2011 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet - Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern
Helsedirektoratet 2011 Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009
H. Kaasa; A. Repål 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
Helsedirektoratet 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
2009 Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 – 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
J.F. Bernt 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
B. Einbu 1986 Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no