Eksporter 4 resultater:
Filtre: Forfatter is Torfinn Hynnekleiv   [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
R. Norvoll, Ruud, T., og Hynnekleiv, T., «Skjerming i akuttpsykiatrien», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no