Eksporter 3 resultater:
Filtre: Forfatter is Torfinn Hynnekleiv   [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
R. Wynn, Kvalvik, A. - M., og Hynnekleiv, T., «Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 65, 2011.
R. Norvoll, Ruud, T., og Hynnekleiv, T., «Skjerming i akuttpsykiatrien», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no