Eksporter 18 resultater:
Filtre: Forfatter is Georg Høyer  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
G. Høyer og Drange, H., «Bruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 111, s. 1709-1713, 1991.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no