Eksporter 2 resultater:
Filtre: Forfatter is Oddvar Sæther  [Slett Alle Filtre]
2013
O. Sæther, Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.), Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helse: Portal forlag, 2013.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no