Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Christine Øye  [Slett Alle Filtre]
2013
C. Øye og Norvoll, R., Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.: Gyldendal Akademisk, 2013.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no