Eksporter 4 resultater:
Filtre: Forfatter is Trond Hatling  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
T. Hatling, Bjørngaard, J. H., og Pedersen, P. B., «Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002», SINTEF Helse, Trondheim, 2004.
T. Hatling, Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern. Norvoll, Reidun (red.), Samfunn og psykiske lidelser: samfunnsvitenskapelige perspektiver – en introduksjon: Gyldendal Akademisk Forlag AS, 2002.
T. Hatling, Bruk av tvang i psykiske helsetjenester. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. : Gyldendal Akademisk, 2013.
T. Hatling, Krogen, T., og Ulleberg, Pål, «Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations», Journal of Mental Health, 2002.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no