Eksporter 10 resultater:
Filtre: Forfatter is Trond Hatling  [Slett Alle Filtre]
2002
T. Hatling, Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern. Norvoll, Reidun (red.), Samfunn og psykiske lidelser: samfunnsvitenskapelige perspektiver – en introduksjon: Gyldendal Akademisk Forlag AS, 2002.
T. Hatling, Krogen, T., og Ulleberg, Pål, «Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations», Journal of Mental Health, 2002.
2003
J. H. Bjørngaard og Hatling, T., «Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002», SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning, Trondheim, 2003.
2013
T. Hatling, Bruk av tvang i psykiske helsetjenester. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. : Gyldendal Akademisk, 2013.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no