Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Larsen, Øivind  [Slett Alle Filtre]
Fagartikler (ikke fagfellevurdert)
Ø. Larsen, «Kulturelt akseptabel tvang», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2002. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/583539.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no