Eksporter 10 resultater:
Filtre: Forfatter is Svein Friis  [Slett Alle Filtre]
2001
S. Friis, «Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening, 2001.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no