Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Marthe Kirkesæther Brun  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
M. K. Brun, Husum, T. L., og Pedersen, R., «Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang», Psykologtidsskriftet, bd. 54, s. side 186-195, 2017.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no