Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Per Føyn  [Slett Alle Filtre]
Bøker, bokkapitler
J. R. Mathisen, Føyn, P., og Heimdal, B., Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri. Oslo: Den norske lægeforening, 2002.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no