Eksporter 6 resultater:
Filtre: Forfatter is Johan Håkon Bjørngaard   [Slett Alle Filtre]
2003
J. H. Bjørngaard og Hatling, T., «Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002», SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning, Trondheim, 2003.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no