Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Sjur O. Anda  [Slett Alle Filtre]
2010
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no