Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Eldbjørg Ribe  [Slett Alle Filtre]
Bøker, bokkapitler
R. Pedersen, Nortvedt, P., Ribe, E., og Keeping, D., Etikk i psykiske helsetjenester. Oslo: Gyldendal akademisk, 2017.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no