Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Anna Vattekar Sandvoll  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
A. Vattekar Sandvoll, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no