Eksporter 2 resultater:
Filtre: Forfatter is Thomassen, Øyvind  [Slett Alle Filtre]
2019
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2019.
2020
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no