Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Lindefjeld, RMEW  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
R. M. E. W. Lindefjeld, «Hva styrer bruk av tvang?». UiO, Helseledelse og helseøkonomi, Oslo, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no