Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Gjesteby, Mone  [Slett Alle Filtre]
2007
M. Gjesteby, «Tvungent psykisk helsevern i helseretten». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2007.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no