Eksporter 8 resultater:
Filtre: Forfatter is Olav Nyttingnes  [Slett Alle Filtre]
Fagartikler (ikke fagfellevurdert)
O. Nyttingnes, «Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening. 2007.
H. Christine Mantila, Johnson, T., Nyttingnes, O., og Hammer, J., «Utforsket pasienters opplevelse av tvang». 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no