Eksporter 8 resultater:
Filtre: Forfatter is Olav Nyttingnes  [Slett Alle Filtre]
Fagartikler (ikke fagfellevurdert)
H. Christine Mantila, Johnson, T., Nyttingnes, O., og Hammer, J., «Utforsket pasienters opplevelse av tvang». 2019.
O. Nyttingnes, «Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening. 2007.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no