Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Kamilla Øyangen  [Slett Alle Filtre]
2021
K. Øyangen, «Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern». NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no