Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is H. Hjort  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
T. L. Husum og Hjort, H., «Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).», Tidsskrift for norsk psykologforening, 2009.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no