Eksporter 3 resultater:
Filtre: Nøkkelord is CTO  [Slett Alle Filtre]
2018
H. K. Stuen, Landheim, A., Rugkåsa, J., og Wynn, R., «How clinicians make decisions about CTOs in ACT: a qualitative study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 12, nr. 51, 2018.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no