Eksporter 4 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Utilregnelighet  [Slett Alle Filtre]
2011
M. Danielsen, «"Fribillettlovbryterne"». UiO, Det juridiske fakultet, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no