Eksporter 7 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Straffeloven  [Slett Alle Filtre]
Bøker, bokkapitler
A. Syse, Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess, 1. utg. Oslo: Institutt for offentlig rett, UiO, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no