Eksporter 2 resultater:
Filtre: Nøkkelord is psykiatrihistorie and Forfatter is Thomassen, Øyvind  [Slett Alle Filtre]
2020
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2020.
2019
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no