Eksporter 3 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Kriminalasylet  [Slett Alle Filtre]
2019
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no