Eksporter 6 resultater:
Filtre: Nøkkelord is sikkerhetspsykiatri  [Slett Alle Filtre]
2021
R. Hernes, «En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer i fra arbeid i norsk sikkerhetspsykiatri». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no