Eksporter 1 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Reitgjerdet  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950», NTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie, Trondheim, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no