Eksporter 2 resultater:
Filtre: Nøkkelord is makt  [Slett Alle Filtre]
2021
K. Øyangen, «Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern». NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2021.
2020
M. Ormseth Linvåg, «Tvang og makt i akuttpsykiatrien», NTNU, Institutt for psykisk helse, Trondheim, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no